Verandermanagement

Om continuïteit van uw organisatie te waarborgen moet kwaliteitsverbetering een doorlopend proces vormen in uw organisatie. Hoe benut u op een positieve en uitdagende manier de kennis en de kunde die er in uw organisatie aanwezig is om dit proces vorm te geven? Een reorganisatie, fusie, de start van een nieuwe activiteit of een nieuwe wijze van werken worden vaak genoemd als de aanleiding voor onze inzet. Tegenvallende resultaten of conflicten binnen de organisatie zijn vaak de oorzaak. Elkerlijk maakt een heldere analyse van uw organisatie, uw team, de gezamenlijke waarden en ambities, wat medewerkers onderling verbindt, welke kwaliteiten en middelen aanwezig zijn en welke verandering(en) men wenst.

Door onze aanpak zetten we een bewustwordingsproces in gang dat mensen in staat stelt om vernieuwend te gaan denken, zelf oplossingen te vinden en nieuwe stappen te zetten. Vervolgens coachen en trainen wij u en uw medewerkers om de gewenste veranderingen zelf tot stand te brengen en mogelijke barrières zelf uit de weg te ruimen.

(verplicht)
(verplicht)
Rubrieken

Meest doorgestuurd