U leest...

Nieuws

Tijdelijke Subsidieregeling Loopbaan Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers

Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers in enkele geselecteerde beroepsgroepen een Ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600,- aanvragen. Het doel van het Ontwikkeladvies is om de deelnemers te stimuleren om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het is de bedoeling dat het Ontwikkeladvies inzicht geeft in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer.

Het product dat uit het Ontwikkeladvies voortkomt is een persoonlijk ontwikkelplan waarin de deelnemer heeft beschreven wat voor acties de deelnemer gaat ondernemen om zijn of haar mogelijkheden om aan het werk te blijven tot het pensioen te vergroten.

Tevens is het binnen de regeling mogelijk subsidie aan te vragen voor het geven van een training ontwikkeladvies voor leidinggevenden. Voor deze trainingen bestaan er twee varianten: een training aan een individuele leidinggevende waarvoor €300,- subsidie aangevraagd kan worden, of een groepstraining van minimaal drie en maximaal tien leidinggevenden. Indien er sprake is van twee deelnemers dan kan geen gebruik gemaakt worden van een groepstraining.

De loopbaanadviseur dient een te starten ontwikkeladviestraject voor aanvang van het traject te registreren op ontwikkeladvies45plussers en de deelnemer daarbij de enquête te laten invullen.

De trainingen aan leidinggevenden dienen direct na afloop van de training, maar nog vóór de subsidieaanvraag, geregistreerd te worden op ontwikkeladvies45plussers

Na registratie krijgt de loopbaanadviseur een uniek nummer toegestuurd dat nodig is bij de uiteindelijke subsidieaanvraag.

Klik hier voor meer informatie over de beroepsgroepen

Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers. Klik hier voor meer informatie over het agentschap SZW

Bron Loopbaanvisie

Discussie

Geen reacties for “Tijdelijke Subsidieregeling Loopbaan Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers”

Schrijf een reactie

Rubrieken

Meest doorgestuurd