U leest...

Nieuws

Value-based Project Management

Value-based Project Management We kennen ze allemaal grote, complexe, infrastructurele projecten: de tevoren gestelde doelen worden niet op tijd gehaald en de budgeten worden worden overschreden.

Dit geldt echter ook voor de minder bekende projecten. Al jarenlang komt het slagingspercentage van ICT projecten niet boven de dertig procent. Van de tien innovatieprojecten mislukken er acht. Dit fenomeen beperkt zich niet tot Nederland. Vijfenzestig procent van de wereldwijde megaprojecten slaagt er niet in om de doelen te halen.

Uit onderzoek naar dit falen komen verschillende oorzaken, zoals het type projectmanager, de bureaucratie binnen de projectorganisatie, maar ook het afwezig zijn van succesfactoren als managementsupport of voldoende middelen, of het ontbreken van een eensluidende definitie van projectsucces. Er zijn echter ook onderzoekers die concluderen dat het falen van projecten wordt veroorzaakt door het gebruik van een niet-geschikte aanpak.

De massale, teleurstellende resultaten van complexe projecten en de mogelijkheid dat de projectmanagementmethode daarvan de oorzaak zou kunnen zijn motiveerde Nicoline Mulder van Mulderprojectmanagement een aantal jaren geleden om op zoek te gaan naar een compleet nieuwe methode. Deze methode, dat is Value-based Project Management.

Value-based Project Management verschilt in essentie van de meest gebruikte projectmanagementmethodes. PRINCE2, PMBoK en IPMA zijn vooral gericht op de beheersbaarheid van projecten. Dat wil zeggen dat deze methoden informatie willen vastleggen op momenten dat veel zaken nog onduidelijk zijn. Vervolgens wordt er geïnvesteerd in meer grip houden en meer controle uitoefenen wanneer er van de uitgangspunten wordt afgeweken.

Value-based Project Management neemt als uitgangspunt dat in grote complexe projecten veel zaken vaag zijn en onduidelijk. Dat wil niet zeggen dat de aanpak van Value-based Project Management zelf vaag is. Integendeel, Value-based Project Management is gebaseerd op wetenschappelijke gronden. In december 2012 heeft Nicoline Mulder haar proefschrift ‘Value-based Project Management: een aanpak voor chaordische projecten vanuit het perspectief van het complexiteitsdenken’ met succes verdedigd.

Value-based Project Management heeft als uitgangspunt dat een grote projecten misschien wel te complex zijn om helemaal te begrijpen, net als de wereld om ons heen. Value-based Project Management houdt er rekening mee dat de dingen die om ons heen gebeuren niet altijd logisch zijn, dat ze in onze ogen chaotisch kunnen verlopen. Hierin is Value-based Project Management vernieuwend.Value-based Project Management neemt de chaos als uitgangspunt en laat zien dat er een orde is te ontdekken in deze chaos.

Value-based Project Management bestaat uit een aanpak bestaat van elf interventies: Project’s Eleven. Het samenspel van deze elf interventies tezamen doet een project groeien in projectvolwassenheid. Project’s Eleven geeft het vertrouwen om elke chaosfase binnen het project met een gerust hart tegemoet te treden.

Bent geïnteresseerd in Value-based Project Management? Klik hier om hardcopy van het proefschrift van Nicoline Mulder te bestellen. Via deze link kunt u bovendien de managementversie Value-based Project Management bestellen (via managementboek.nl). Via de website van de Technische Universiteit Eindhoven kunt u het proefschrift gratis downloaden.

Wilt u leren werken met Value-based Projectmanagement en wilt u leren hoe u de elf interventies van Project’s Eleven kunt inzetten. Mulderprojectmanagement en Elkerlijk hebben samen een aantal opleidingsprogramma’s ontwikkeld waarmee u op (inter)actieve wijze het gedachtegoed (beter) leert kennen en er vervolgens mee leert werken. Klik hier om u te oriënteren op de verschillende mogelijkheden en om u aan te melden.

Discussie

Geen reacties for “Value-based Project Management”

Schrijf een reactie

Rubrieken

Meest doorgestuurd