Onze filosofie

Mensen leven al heel lang in een sociale omgeving. Dat betekent dat het vermogen om andermans gevoelens en signalen te begrijpen al heel lang van groot belang is.

We worden de hele dag beïnvloed door de mensen om ons heen. Of we ons daar nu bewust van zijn of niet. Het is voor ons mensen belangrijk om bij een groep te horen. Deel uit maken van een familie, een team, of een organisatie, geeft ons een gevoel van veiligheid en het vergroot ons gevoel van eigenwaarde.

Het deel uit maken van een groep heeft echter ook een keerzijde. De hiërarchie binnen een groep leidt tot spanningen. Zelfs als de hiërarchie in een structuur is vastgelegd, zoals binnen een organisatie, blijven we gevoelig voor zaken die te maken hebben met de status die we hebben in een groep ten opzichte van anderen.

Naast de spanningen tussen de groepsleden geeft het deel uit maken van een groep ook interne spanningen. Deze spanningen komen voort uit vragen als ‘hoor ik echt bij deze groep’ en ‘mag en kan ik mezelf zijn in deze groep’.

De sociale beïnvloeding wordt voor een belangrijk deel verwerkt in delen van de hersenen die het limbisch systeem worden genoemd. We kunnen ze misschien wel het best beschrijven als het emotionele brein. Over dit emotionele brein hebben we minder controle dan over de delen van de hersenen waarmee we bewust denken, beredeneren en taal en rekentaken doen. Het emotionele brein stelt ons in staat om snel te reageren in situaties, bijvoorbeeld door ons lichaam in staat te stellen om te vechten of te vluchten.

Het emotionele brein brengt ons lichaam dan in staat van paraatheid, nog voor we ons daarvan bewust zijn. We worden dus letterlijk overvallen door een bepaalde emotie en kunnen overrompeld zijn door de reactie die ons lichaam daarop geeft. Doordat we deze fysieke reactie niet zelf hebben gecoördineerd geven deze lichamelijke gewaarwordingen ons vaak een gevoel van onmacht. We zijn niet alleen in een spannende situatie terecht gekomen, maar we zijn ook nog de controle over onszelf kwijt.

Door de continue, onbewuste beïnvloeding en de niet-bewust gecoördineerde reactie erop, door ons brein en de rest van ons lichaam, ervaren we het leven en werken binnen een organisatie soms als ingewikkeld. En dat is het natuurlijk ook.

De interventies van Elkerlijk zijn erop gericht om deze beïnvloeding beter te leren begrijpen. Elkerlijk biedt inzicht in hoe het brein ons gedrag, onze gedachten en onze gevoelens beïnvloedt. Door deze inzichten krijgen mensen meer ruimte om te ervaren wat er gebeurt. Hierdoor leren mensen letterlijk meer over zichzelf en over de mensen om hen heen. Door middel van gerichte training en coaching begeleiden we vervolgens mensen om zelf hun doelen te realiseren.

Elkerlijk begeleidt mensen en organisaties door zelfinzicht naar prestatieverbetering. Het doel is de synergie tussen mensen en organisatie te vergroten. Het uitgangspunt: ieder mens, ieder team en iedere organisatie is uniek.

Vanuit een heldere analyse van uw situatie stellen wij een duidelijke aanpak voor met concrete doelen. Vervolgens coachen en trainen wij u en uw medewerkers om de gewenste veranderingen zelf tot stand te brengen en mogelijke barières zelf uit de weg te ruimen.

Wilt u eens weten hoe dat werkt? Vraag dan geheel vrijblijvend een gesprek aan:

(verplicht)
(verplicht)
 

Rubrieken

Meest doorgestuurd