Projecten

Teamcoaching
Begeleiden van het bestuur van een cultureel productiehuis bij het verbeteren van de onderlinge communicatie en samenwerking.

Begeleiden van de implementatie van een frontoffice-backoffice structuur in een middelgrote gemeente
Begeleiden van het ontwerp, de opzet en de implementatie van een frontoffice in een middelgrote gemeente. Training en coaching van de frontoffice en backoffice medewerkers in het werken binnen de nieuwe structuur.

Fusie begeleidingstraject
Begeleiden van het hoger kader management bij de fusie van vier grote verzekeraars

HBO Opleidingskunde
Verzorgen van onderwijs op het gebied van training en coaching.

Persoonlijke groei en het enneagram
Driedaags trainingstraject voor adviseurs en interim-managers aan de hand van het enneagram.

Procesbegeleiding interne vergadering
Procesbegeleiding van de algemene vergaderingen met alle vaste medewerkers van een landelijk opererend bureau voor consultancy, recruitment en interim-diensten en detachering.

Opzetten en ontwikkelen van een (bedrijfseigen) academy
Opzetten en ontwikkelen van opleidingstrajecten, trainingstrajecten en managementdevelopment-trajecten voor een grote, internationale transport-organisatie.

Visieontwikkeling
Begeleiden van het directieteam en het middenkader van een middelgrote gemeente.

Deskundigheidsbevordering docenten
Verschillende trainingen (competentiegericht opleiden, omgaan met weerstand en competentiegericht beoordelen) voor docenten in het middelbaar beroepsonderwijs.

Een nieuwe koers, een gezamenlijke toekomst
Begeleidingstraject om de dialoog tussen leidinggevenden en medewerker op gang te brengen voor een afdeling van een grote vakbond.

Teamwork in dienstverlening
Trainen en coachen van een facilitaire organisatie van een landelijk opererend overheidsorgaan in het verbeteren van de onderlinge samenwerking om te komen tot een effectievere dienstverlening.

Professionele dienstverlening
Professionaliseringstraject voor het servicebedrijf (HRM, ICT, facilitair bedrijf, financiƫle administratie, organisatieadvies en zorgadministratie) van een grote zorginstelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Opleidingsadvies
Beoordelen in de vorm van een seconde opinion van een ingekocht opleidingstraject voor een van ’s lands grootste bankverzekeraars.

Customer communication and teambasics
Trainingstraject klantgericht denken en handelen en teambuilding voor een internationaal gezelschap helpdesk-ingenieurs van een ICT multinational.

Rubrieken

Meest doorgestuurd