Recommendations

Petra Zomer (manager Servicedesk, Hogeschool Leiden) volgde de cursus Leiderschap voor Facility Managers in 2013:

‘In januari 2013 heb ik de cursus Leiderschap voor Facility Managers gevolgd bij Elkerlijk/FierFM. Ik ben enthousiast over de inhoud van de cursus en de afwisseling tussen het oefenen met praktijksituaties en kennis nemen van de theorie. Wat de cursus voor mij onderscheidend maakt van andere trainingen is de mogelijkheid van eigen inbreng op het programma (tijdens het programma) en de directe, maar ook open manier waarop er feedback gegeven wordt door jou Simon. Dank voor het delen van kennis en creeren van de mogelijkheid om in een groep praktijksituaties te oefenen. groeten Petra’

 

Michelle Veugelers 
hired Simon Ponten from Elkerlijk as a Career Coach in 2009:

“Een goede coach graaft en voelt aan waar beweging zit, maar zorgt ervoor dat hij de wortels niet beschadigt”

Simon is zo’n goede coach die enerzijds als expert in het coachen kan graven. Je merkt dat hij houdt van zijn vak en zichzelf daarin wil blijven ontwikkelen. Ik vond het fascinerend hoe hij elke keer weer een andere, creatieve aanpak wist te kiezen uit zijn grote koffer van ervaring.

Anderzijds voelt Simon intuïtief waar er beweging is. Hij is een echt een mensen mens: hij weet feilloos mensen en hun gevoelens in te schatten. Als ik een mindmap zou maken rondom Simon als coach dan zouden daar de woorden empatisch, integer, sympathiek, en toegewijd daar zeker in voorkomen. Zijn vragen zetten me aan het denken, hielden me bezig en gaven nieuwe inzichten. Sinds de gesprekken met Simon heb ik een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt.” August 29, 2010

Top qualities: Expert, High Integrity, Creative

 

Marlieke Groot 
hired Simon Ponten from Elkerlijk as a Business Consultant in 2007:

“Simon weet snel de problematiek in te schatten en daar doeltreffend op in te spelen. Zijn observaties zijn scherp, zijn aanpak vriendelijk maar vasthoudend, zonder los te laten of het doel uit het oog te verliezen. Hij weet mensen verbazingwekkend goed in te schatten en het effect van hun gedrag op de groep te analyseren. De gegeven adviezen zijn concreet en doeltreffend. Een gesprek met hem blijft lang nagalmen en leidt tot nieuwe inzichten.” August 3, 2009

Top qualities: Personable, Expert, High Integrity

 

Bard Evers 
hired Simon Ponten from Elkerlijk as a Career Coach in 2008:

“In de periode september/oktober 2008 heb ik een drietal coachings-gesprekken met Simon gehad. In deze gesprekken heeft Simon me bijzonder veel inzicht gegeven in de problematiek waarmee ik kampte en ook welk aandeel c.q. rol ik daar zelf in had. Simon deed dit door subtiel te sturen in gesprekken, aangevuld met een brede ervaring met coachings-gesprekken en een degelijke theoretische kennis. Wat ik met name erg knap vond is dat Simon telkens weer een andere invalshoek kon belichten, soms met behulp van de genoemde theoretische kennis maar met name door zijn oprechte interesse en inlevingsvermogen. Hij gaf me daarbij een groot vertrouwen dat ik alles kon uitspreken zonder daarbij overigens kritiekloos partij te kiezen voor mijn standpunt. Met behulp van al deze subtiele technieken werd het probleem snel concreet en werd het ook snel duidelijk welke weg ik moest volgen. Misschien wel het belangrijkste daarbij is dat dit mijn eigen conclusie/bevinding was, die Simon op een werkelijk voortreffende wijze heeft geholpen te vinden. 
Ik kan dan ook iedereen van harte aanraden een coachings-traject bij Simon te volgen.” November 19, 2008

Top qualities: Personable, Expert, Creative

 

Rubrieken

Meest doorgestuurd