U leest...

Algemeen

Organisaties kunnen niet leren, mensen kunnen dat wel

Op 15 mei opent Cees Schenk stoer zijn artikel met de stelling: mensen kunnen leren, organisaties niet. Eigenlijk is de kop van het artikel een nog interessantere: regels blokkeren vernieuwing. Cees Schenk gaat in het artikel in op de steeds meer toenemende regelgeving en het averechtse effect daarvan. ‘Als bijvoorbeeld de kosten van de gezondheidszorg de pan uit dreigen te rijzen, komen er nieuwe regels om de kosten in de hand te houden. Zodra blijkt dat de kosten blijven stijgen, maken we weer méér regels. Alles om maar te denken de kosten in de hand te houden. Jaar na jaar blijkt de effectiviteit daarvan minimaal. Het vermogen om de gevolgde aanpak ter discussie te stellen en te onderzoeken of er uit een ander vaatje getapt kan worden, lijkt geen rol van betekenis te spelen.’

Het is de ervaring van Elkerlijk dat het stellen van nieuwe regels vaak een averechts effect heeft. Ervaren professionals voelen zich er vaak niet serieus door genomen of zelfs door gekwetst. Wat het draagvlak van de nieuwe regels niet ten goede komt en daarmee het verwachte resultaat ondermijnt.

Volgens Elkerlijk is het effectiever om de dialoog aan het gaan en vanuit vertrouwen in de verantwoordelijkheid van de professionals samen na te denken over hoe het gewenste resultaat zou kunnen worden gerealiseerd. Daar is lef voor nodig, zeker, en geduld, maar de kans is veel groter dat het leidt tot een gedragen en daarmee duurzame verbetering.

Door deze aanpak stimuleer je medewerkers om op een hoger plan te komen. In plaats van leren op het niveau van regels (koken volgens recept, toepassingsgericht leren volgens Bateson, niveau 1) stimuleer je medewerkers om te reflecteren op de situatie en op hun eigen handelen (Situatiegericht leren volgens Bateson, niveau 2). Reflecteren is een vaardigheid waarmee het leervermogen van de medewerkers enorm is toegenomen. Elkerlijk is van mening dat iedere organisatie daar in de toekomst de vruchten van zal plukken.

Discussie

Geen reacties for “Organisaties kunnen niet leren, mensen kunnen dat wel”

Schrijf een reactie

Rubrieken

Meest doorgestuurd