Management-development

Goede leiders zijn het kapitaal van de organisatie. Maar wie zijn de leiders van morgen? Het aantrekken van nieuwe veelbelovende medewerkers kost tegenwoordig bakken met geld en brengt de nodige risico’s met zich mee. U kunt er daarom voor kiezen om te investeren in de veelbelovende talenten die al binnen uw organisatie werkzaam zijn. Een zinvolle investering met rendement op termijn.

Leiderschap

Het succes van organisaties wordt bepaald door de talenten en de inzet van mensen. Leidinggevenden begeleiden hun mensen door middel van een goede organisatie en professioneel management. Door de toenemende complexiteit van organisaties wordt van leidinggevenden steeds meer effectief leiderschap gevraagd, zoals een visie vertalen naar dagelijkse activiteiten, knelpunten herkennen en mensen bij elkaar brengen. Kortom er wordt van u verwacht dat de gemeenschappelijke doelstellingen worden verwezenlijkt. Effectieve leiders handelen vanuit authentieke, innerlijke drijfveren. Elkerlijk begeleidt leiders door aan te sluiten bij het startniveau in de huidige situatie. Op basis van een analyse van de huidige stijl van leidinggeven, het ontwikkelpotentieel, van drijfveren en de innerlijke oriëntatie begeleiden wij bij het vergroten van de effectiviteit van leiderschap en indien gewenst naar een strategischer niveau. Elkerlijk begeleidt leidinggevenden en managementteams vanuit persoonlijke kracht.

Talentontwikkeling

De komende jaren gaat de situatie op de arbeidsmarkt enorm veranderen. Het potentieel aan arbeidskrachten zal kleiner worden en er zal sprake zijn van personeelsschaarste. De schaarste op de arbeidsmarkt leidt tot de noodzaak voor organisaties om nieuwe strategieën te bedenken. Enerzijds zullen organisaties op zoek moeten gaan naar een nieuw potentieel aan werknemers. Bijvoorbeeld door zich actief te gaan richten op een groep in de maatschappij die nu nog is ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Anderzijds zullen organisaties het werken aantrekkelijker moeten maken voor medewerkers om te komen werken en om er te blijven: boeien en binden. Talentontwikkeling is hiertoe een zeer geschikt instrument. Het maakt van uw organisatie een aantrekkelijke werkgever. Elkerlijk zet talentontwikkeling in om het maximale rendement te halen uit de talenten van medewerkers. Elkerlijk heeft programma’s ontwikkeld om uw organisatie te begeleiden bij het ontdekken en aantrekken van nieuwe talenten. voor het ontdekken, aantrekken, en ontwikkelen van talent voor uw organisatie.

Management-Expeditie

Elkerlijk organiseert elk jaar een meerdaagse Management-Expeditie voor professionals en leidinggevenden. De Management-Expeditie wordt geheel verzorgd aangeboden op een landgoed in bella Italia.. In een inspirerende leeromgeving werkt u onder persoonlijke begeleiding aan het verbeteren van uw vaardigheden op het gebied van beïnvloeding, creativiteit en persoonlijk leiderschap. Het doel is om de innovatieve waarde van uw performance binnen uw eigen organisatie te vergroten. U start de Management-Expeditie met de analyse van een praktijkgerichte casus uit uw eigen organisatie. Tijdens de analyse van deze casus maakt u kennis met verschillende creatieve werkvormen. Hierna gaat u aan de slag met een verdiepende analyse van uw persoonlijkheid. In een projectteam werkt u samen om ter plaatse uitdagende teamopdrachten tot een goed einde te brengen. U wordt geconfronteerd met culturele verschillen in contact maken en onderhandelen. U wordt uitgedaagd om creatieve en innovatieve oplossingen te bedenken en uit te voeren. Na afloop reflecteert u op uw persoonlijk functioneren. U maakt vervolgens de vertaalslag naar uw praktijkgerichte casus. Ten slotte stelt u een actieplan op waarmee u uw creatieve en innovatieve kracht kunt vergroten voor uw organisatie. U krijgt gedurende het gehele traject persoonlijke begeleiding in de vorm van feedback, beoordelingen en coaching. De Management-Expeditie wordt u geheel verzorgd aangeboden. Het enige dat u zelf dient te regelen is het vervoer naar het landgoed in Italië en terug naar huis.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek met Simon Ponten via 024-3006179 of info@elkerlijk.nl