Natuurlijke neiging om te helpen

Ontwikkelingspsycholoog en Harvard-professor Felix Warneken voert experimenten uit met kinderen waarbij hij de rol van kluns speelt die een pen uit zijn handen laat glippen of niet begrijpt hoe je een paar blokjes moet stapelen. Hij doet dit om te onderzoeken hoe kleine kinderen, dreumesen en peuters, hier op reageren. Warneken heeft met deze onderzoeken aangetoond dat kinderen van veertien tot achttien maanden steevast te hulp schieten. De kinderen helpen ook als er geen ouders aanwezig zijn en er dus geen toeschouwers zijn om indruk op te maken. De kinderen helpen zelfs in de situatie waarin de volwassene geen enkel (oog)contact maakt met het kind of wanneer de volwassene zelf nog niet in de gaten heeft dat hij of zij hulp kan gebruiken.

Tijdens de experimenten van Warneke beginnen de kinderen uit eigen beweging, spontaan te helpen. Uit controle experimenten blijkt bovendien dat wanneer de volwassene expres iets op de grond gooit de kinderen het niet voor hem of haar oprapen.

Warneken heeft bovendien aangetoond dat deze kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn om te helpen. Uit een reeks van experimenten bleek dat kinderen die telkens beloond zijn, in een nieuwe test minder geneigd te zijn om te helpen dan kinderen die geen beloning hadden gehad.

De conclusie die Warneken trekt is dat deze zeer jonge kinderen over het cognitieve vermogen beschikken om het doel van de andere persoon te snappen en om te besluiten die persoon te helpen. Volgens Warneken spelen socialisering en het aanleren van moraal spelen een belangrijke rol in het proces van opgroeien, maar hij vindt steeds meer bewijs dat hulpvaardigheid en altruïsme aangeboren eigenschappen zijn.

Om meer te weten te komen over de oorsprong van dit belangeloos hulpvaardige gedrag heeft Warneken deze experimenten ook uitgevoerd met chimpansees. In eerste instantie met chimpansees in de dierentuin van Leipzig en daarna met in het wild levende chimpansees in Oeganda.

Ook bij chimpansees werd aangetoond dat ze als iemand iets laat vallen, ze het oprapen en als iemand expres iets op de grond gooit, ze dat niet doen. Ook bij de chimpansees was een beloning niet nodig. Volgens Warneken werden ze gemotiveerd door het doel van de ander. En ze helpen niet alleen mensen, maar ook elkaar.

Als het op altruïsme aankomt blijken er toch wel wat verschillen tussen mensen en chimpansees. Delen van voedsel blijkt iets wat de chimpansees niet doen. Ze houden het eten dat ze krijgen voor zichzelf. En dat gaat er volgens Warneken tamelijk agressief aan toe.

Menselijke kinderen blijken beter in staat om te delen. Ze voelen aan dat ze de buit eerlijk moeten verdelen als ze samen een opdracht hebben gedaan. Als ze iets in hun eentje hebben gedaan, willen ze de beloning zelf houden. Eigenlijk net als volwassenen.

Volgens Warneken zijn chimpansees totaal niet in staat om eerlijk te delen. Hij trekt dan ook de conclusie dat hulpgedrag aangeboren is, maar dat samen delen minder biologisch geworteld is.

Dit artikel is gebaseerd op een artikel uit de Volkskrant van 24 februari 2017. Voor het hele artikel klik hier