Onze filosofie

Organisaties zijn levende systemen die voortdurend in ontwikkeling zijn. Een goed functionerende organisatie laat zich misschien wel het best vergelijken met het menselijk lichaam: een samenspel tussen op het oog en qua functionaliteit totaal verschillende organen, die elkaar in balans houden en samen verantwoordelijk zijn voor alle belangrijke functies.
Het mooie is dat die totaal verschillende organen zijn opgebouwd uit functionele eenheden, de lichaamscellen, die allemaal hetzelfde DNA bevatten. De samenwerking tussen de verschillende organisatie onderdelen zorgen voor een continue dynamiek. Een mooie verbeelding van deze dynamiek is volgens ons het 7S-Model van McKinsey: (The art of Japanese Management, 1981; bron: 7smodel.nl)

Er zijn heel veel verschillende organisaties. Iedere organisatie is uniek! De verschillen komen voort uit verschillen in de omgeving, in de functie en bijvoorbeeld in de ontwikkelfase. Bovendien kun je op verschillende manieren naar organisaties kijken. Gareth Morgen beschreef organisaties treffend door middel van verschillende metaforen (bron: Morgan, Gareth (1986) Images of organization, SAGE Publications)
 
De manier waarop je naar een organisatie kijkt bepaalt wat je ziet. Een accountmanager kijkt bijvoorbeeld anders naar een organisatie dan een hr-medewerker. Gareth Morgan laat de organisatie bijvoorbeeld zien als machine of als levend organisme en zelfs als de hersenen. In weer een andere metafoor beschrijft Morgan de organisatie als geestelijke gevangenis, als politiek systeem of als instrument van overheersing.
 
Passend bij deze tijd vinden wij de metafoor van flux en transformatie. Hierin beschrijft Morgan de organisatie als een stabiel geheel dat flexibel beweegt en transformeert als de omgeving verandert.
 
Interessant is natuurlijk de vraag wat organisaties succesvol maakt. Ook hierover is heel veel geschreven en wordt heel veel gesproken. Het Instituut Nederlandse Kwaliteit, kortweg INK, beschrijft vijf fundamentele kenmerken voor succesvolle organisaties: inspirerend leiderschap, bouwen op vertrouwen, samenwerken, resultaatgerichtheid en continu verbeteren. (Bron: de kennisbank van Twijnstra Gudde)
 
In de uitwerking blijkt dat deze fundamentele kenmerken vooral terug te voeren zijn op de manier waarop er wordt gecommuniceerd en samengewerkt. Inspirerende leiders bijvoorbeeld dragen de koers uit, luisteren, inspireren en zijn integer. Bouwen op vertrouwen is gebaseerd op open staan en vertrouwen schenken en vragen en het bespreken van fouten.
 
Simon Sinek gaat hierin nog verder. Hij beschrijft hoe hij het geheim achter het succes van Apple heeft ontdekt in zijn wereldberoemde Ted-talk. In ‘the golden circle’ beschrijft hij hoe het succes van Apple wordt bepaald door het feit dat Apple in haar communicatie begint met de ‘why’, het waarom ze doet wat ze doet. Volgens Sinek worden mensen geïnspireerd door mensen en organisaties die hun communicatie starten met ‘why’ en vervolgens pas over ‘how’ en ‘what’ communiceren
 
Het succes van een organisatie hangt dus in belangrijke mate af van de manier waarop er wordt gecommuniceerd en hoe er wordt samengewerkt. De communicatie en de samenwerking bepalen bijvoorbeeld hoe er bijvoorbeeld wordt omgegaan met belangrijke zaken als (gezamenlijke) verantwoordelijkheid en vertrouwen. Aandacht besteden aan de communicatie en de samenwerking leidt niet altijd rechtstreeks tot een verbetering van het succes van de organisatie, maar is wel een belangrijke voorwaarde om succesvol te kunnen zijn.
 
Elkerlijk begeleidt organisaties door zelfinzicht naar prestatieverbetering. Het doel is de synergie te vergroten. Het uitgangspunt: ieder mens, ieder team en iedere organisatie is uniek. De interventies van Elkerlijk zijn gericht op een verbetering in de dagelijkse praktijk.
 
Vanuit een heldere analyse van uw situatie stellen wij een duidelijke aanpak voor met concrete doelen. Vervolgens coachen en trainen wij u en uw medewerkers om de gewenste veranderingen zelf tot stand te brengen en mogelijke barrières zelf uit de weg te ruimen.
 
Benieuwd naar mogelijkheden om uw organisatie succesvoller te maken? Vraag dan een vrijblijvend gesprek aan: Bel 024-3006179 of mail naar: info@elkerlijk.nl.