Organisatie-ontwikkeling

Het is voor organisaties vaak moeilijk om de brug te slaan tussen wat ze zijn en wat ze zouden willen zijn. Dat proces van groei, gebaseerd op stelselmatige en systematische verbetering is erg ingewikkeld. Het vereist discipline, weten waar je mee bezig bent en grote kennis van de factoren die succes bepalen. Elkerlijk kan u en uw organisatie begeleiden bij het verkrijgen van het juiste inzicht om de brug te slaan naar het gewenste resultaat.

Openheid en vertrouwen: organiseren naar de menselijke maat

Hoe voert u de regie over de prestaties van uw medewerkers? Op welke wijze beïnvloedt u de prestaties van uw mensen? En met welk resultaat? Hoe verantwoordelijk voelen uw medewerkers zich? Hebben ze ‘hart voor de zaak’? Hebt u vertrouwen in uw medewerkers als u er niet bent? Signaleren ze kansen voor uw afdeling, dienst of organisatie? Elkerlijk begeleidt de dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden over deze thema’s. Deze dialoog zet bewustwordingsproces in gang dat leidt tot meer openheid en vertrouwen en een groter verantwoordelijkheidsgevoel. Deze mensgerichte aanpak leidt tot grotere tevredenheid, een lager ziekteverzuim en een hoger rendement.

Ontwikkelmanagement

Om continuïteit van uw organisatie te waarborgen moet kwaliteitsverbetering een doorlopend proces vormen in uw organisatie. Hoe benut u op een positieve en uitdagende manier de kennis en de kunde die er in uw organisatie aanwezig is om dit proces vorm te geven? Een reorganisatie, fusie, de start van een nieuwe activiteit of een nieuwe wijze van werken worden vaak genoemd als de aanleiding voor onze inzet. Tegenvallende resultaten of conflicten binnen de organisatie zijn vaak de oorzaak. Elkerlijk maakt een heldere analyse van uw organisatie, uw team, de gezamenlijke waarden en ambities, wat medewerkers onderling verbindt, welke kwaliteiten en middelen aanwezig zijn en welke verandering(en) men wenst. Door onze aanpak zetten we een bewustwordingsproces in gang dat mensen in staat stelt om vernieuwend te gaan denken, zelf oplossingen te vinden en nieuwe stappen te zetten. Vervolgens coachen en trainen wij u en uw medewerkers om de gewenste veranderingen zelf tot stand te brengen en mogelijke barrières zelf uit de weg te ruimen.

Visie ontwikkeling en implementatie

Je voelt het meteen als je binnenkomt, de manier waarop mensen bezig zijn, hoe ze met hun klanten omgaan. Je ziet het aan het pand, aan de indeling van de ruimtes en de kunst aan de muur. Je voelt het als je de directeur een hand geeft en aan de manier waarop de medewerkers praten over hun organisatie. Ze hebben zich met hun hart aan de organisatie verbonden. Maar wat bepaalt nu dat mensen dat willen of beter nog doen? De cultuur van een organisatie bestaat voor een belangrijk deel uit ongeschreven regels en vaak niet uitgesproken verwachtingen. Deze zijn vaak moeilijk direct te beïnvloeden. Een visie die aansluit bij de beleving van de mensen en die een houvast biedt bij het nemen van beslissingen kan die invloed bieden. Maar, . . . wat houdt een (goede)visie nu precies in? Hoe ontwikkel je een visie? En het belangrijkste: hoe breng je een visie tot leven? Elkerlijk begeleidt managementteams bij het succesvol ontwikkelen en realiseren van een visie. Door middel van een inspirerende methodiek creëert u betrokkenheid en draagvlak binnen uw organisatie. U richt uw organisatie letterlijk op uw doel.

Een eigen academy ontwikkelen: visie-gericht ontwikkelen

Elkerlijk heeft met succes voor verschillende organisaties meegewerkt aan de ontwikkeling van een eigen academy. Een eigen academy maakt het mogelijk om leren en ontwikkelen vorm te geven rondom de visie van de organisatie. Alle ontwikkelingsgerichte activiteiten kunnen dan doelgerichter worden ingezet en direct bijdragen aan het succes van de organisatie. Bovendien kan de academy ook als visitekaartje naar klanten en relaties kunnen worden ingezet. Misschien is het zelfs mogelijk om de eigen academy ook commercieel in te zetten voor organisaties uit de directe omgeving.


Benieuwd naar de mogelijkheden? Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek met Simon Ponten via 024-3006179 of info@elkerlijk.nl