• Vervolgpagina
  • 2

Elkerlijk

De naam Elkerlijk is ontleend aan de hoofdfiguur uit het middeleeuwse toneelspel Elkerlijk. Elkerlijk of Elckerlijc (spreek uit elkerliek) betekent iedereen, elk mens. In het toneelspel bereikt Elkerlijk zijn doel door de hulp in te schakelen van Kennisse, dat zelfinzicht of inkeer betekent. Door zelfinzicht het gewenste doel bereiken staat symbool voor de dienstverlening van Elkerlijk. Simon Ponten heeft Elkerlijk B.V. op 11 januari 2006 opgericht als bureau voor advies, training en coaching.

Over Simon Ponten

Simon is al zo lang als hij zich kan herinneren geïnteresseerd in het gedrag van mensen. Toen Simon een keuze moest maken voor een studie na de middelbare school had de studie psychologie dan ook zijn interesse. Om zich op zijn studiekeuze voor te bereiden besloot Simon om meer te weten te komen over de psychologie door er over te gaan lezen. In het maandblad Psychologie werd Simon’s interesse gewekt door de artikelen van Frans de Waal over het gedrag van mensapen. Geïnspireerd door Frans de Waal koos Simon uiteindelijk voor de studie biologie. Binnen de biologie kon Simon zijn inzicht in het gedrag van mensen en mensapen verder ontwikkelen door middel van de (humane) ethologie. De biologie boodt Simon bovendien de mogelijkheid om na anderhalf jaar te kiezen voor de medisch-biologische afstudeerrichting. Binnen deze richting kon Simon zijn kennis en inzichten over de bouw en functionaliteit van het menselijk lichaam en in het bijzonder van de hersenen verder ontwikkelen. Op het Netherlands Institute for Neuroscience, destijds onder leiding van Dick Swaab, heeft Simon wetenschappelijk onderzoek verricht naar de relatie tussen de vorm en functie van de hersenen in relatie tot gedrag. Simon begon zijn loopbaan als gedragstrainer in 1992 aan de Radboud Universiteit. In deze tijd is Simon begonnen met het verzorgen van coaching tijdens wandelingen. Na een aantal jaren als docent biologische psychologie te hebben gewerkt aan de Universiteit Maastricht gaf Simon toch weer de voorkeur aan een rol als trainer/coach. Bij het opleidingsinstituut van Fmh uit Amersfoort ontwikkelde Simon zich vanuit de functie van trainer/consultant tot managing trainer en later business leider van FMH Opleidingen. Simon heeft Elkerlijk opgericht om zich volledig te kunnen richten op het ontwikkelen van mensen en organisaties. Hierbij maakt Simon graag gebruik van zijn kennis en begrip van de hersenen en van het gedrag van mens(ap)en.